Home

Kissing spines avel

Sv: Kissing spines ärftligt? Vad jag har förstått så kan det både vara ärftligt och uppkommit av andra orsaker. Vet själv bara en hingst jag har hört av klinikvet. att han ska vara känd för att lämna många avkommor med närliggande tornutskott, där över 50% av avkommorna som röntgats hade haft större avvikelser i ryggen Mer om kissing spines Av det fåtal hästar som opereras för kissing spines hamnar flera av de mest komplicerade fallen hos Palle Brink. - I princip har alla dessa hästar tidigare behandlats konservativt och valet hade varit att ge upp deras karriärer, säger veterinär Lotta Wallin som står för den rehab som väntar efter operation Behandlingen vid kissing spines är densamma som tidigare beskrivits. Om hästen får tillräckligt med tid och man anpassar kraven på den, kan många hästar med kissing spines fungera bra. Det är dock viktigt att en häst med kissing spines fortsätter att tränas och arbetas på lämpligt sätt- det är inte en sjukdom man botar genom vila Kissing Spines, more scientifically known as impingement of the dorsal spinous processes, is a condition that has grown in relevance and impact throughout the last two decades with improved diagnostics and education. It's hard not to feel a horse's pain after taking just one look at an x-ray that indicates Kissing Spines

Det är auktionstider och föl och unga hästar går under klubban för ansenliga belopp. I helgen är det dags för Flyinge Open Sales. Men oavsett hur lovande en häst hoppar, är det många som aldrig skulle 'ta i den med tång' om den har kissing spines. Detta enligt Royne Zetterman som menar att trenden måste vändas En åkomma som är ganska vanlig bland äldre ridhästar är så kallade kissing spines. Det innebär att tornutskotten på bröstkotorna i hästens ryggrad tryckts ihop och ligger och pressar mot varandra. Men det finns övningar som kan motverka kissing spines och som kan vara en bra hjälp i rehabiliteringen om hästen drabbats En röntgenbild som visar kissing spines kan vara missvisande. Oftast sitter problemen någon annanstans, enligt veterinär och hästkiropraktor Katja Gustavsen. - Enligt min uppfattning är kissing spines på röntgen sekundärt till något annat. 70 procent av dessa hästar har något annat problem, säger Katja Gustavsen och berättar mer om arbetet med fysioterapi och rätt träning. Kissing spines, eller överridande tornutskott som det heter på svenska, är benämningen på när de dorsala tornutskotten i bröstrygg och/eller ländrygg ligger mycket nära varandra. Hos en del hästar ligger de här tornutskotten så nära varandra att de retar och skaver. De kan också ligga omlott eller vara helt sammanväxta Kissing spines have also been observed in the lumbar vertebrae, but this is less common. The presence of kissing spines is not necessarily cause for concern, but it can be a predisposing factor for back pain. Thoroughbreds and performance horses are the most commonly diagnosed cases. Kissing spines are likely acquired

Avel - Kissing spines ärftligt? Bukefalo

If kissing spines is suspected, X-ray is the best way to confirm their presence. However, portable X-ray machines often struggle to generate enough power to image anything below the very tops of the spinous processes due to the thickness of the surrounding muscle, so your horse may have to have the X-rays taken in a hospital environment Baastrup's sign is an orthopedic and radiographic disorder that often occurs in elderly humans. It is characterized by enlargement of the posterior spinous processes of the lumbar spine, with normal intervertebral disc height and neuroforamina.The reason it is referred to as kissing spine is because the posterior spinous processes 'kiss' and touch one another as the individual goes into lumbar. Hästens rygg, bröst och länd, där man pratar om kissing spine består vanligen av 18 bröstkotor och 6 ländkotor med diskar emellan. Diskarna är lite olika våra, mer sega och mellan kotorna finns ligament som stabiliserar på sidorna, under och olika nivåer över

Kissing spines refers to a condition in horses in which two or more of the spinous processes (the flanges of bone sticking up from each vertebra in the spine) are positioned so that they touch or rub against each other. Horse with kissing spines may develop back pain, bone cysts, arthritic changes, and other problems kissing spines. Har en häst som är opererad för kissing spines men som ändå vart utdömd då hon fortfarande reagerar när man sitter på hennes rygg (blir väldigt arg och försöker få av en) Nu är min fråga, kan man avla på henne och vad ska man då tänka på? finns det chans att avkomman får det iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jor

Kissing spines-operation Den 23e maj ska min häst opereras för Kissing spines på Strömsholm. De har importerat en ny operationsteknik som har haft väldigt fina resultat på opererade hästar Kissing spines in horses is a condition that develops when the spinous processes of the vertebrae touch one another, rather than being spaced apart. Kissing Spines Average Cost. From 287 quotes ranging from $8,000 - $15,000. Average Cost. $10,000. Symptoms of Kissing Spines in Horses (Uppdaterad med video) I fredags hölls en clinic i tömkörning med Sveriges förbundskapten i dressyr, Bo Jenå, på Ale djurklinik utanför Göteborg. Lotta Månsby bistod med veterinärmedicinskt kunnande om hästryggens funktion och rörelsemekanik. Under clinicen diskuterades olika problem och skador och hur tömkörning kan rehabilitera, stärka och utbilda hästen Operation av hästar med kissing spines Vissa hästar med ryggproblem har intilliggande tornutskott (sk kissing spines) som kan ge smärta och nedsatt prestation. Ett behandlingsalternativ är en relativt ny metod som vi utför här på Strömsholm där kirurgen kapar ligament mellan tornutskotten för att på så sätt minska smärtan och öka rörligheten i ryggen Veterinary Medicine Has Evolved Its Definition, Diagnostics, Treatment Protocols and Rehabilitation Techniques Kissing Spines, more scientifically known as i..

Lång rehab efter kissing spines-operation: Valet hade

 1. Kissing spines is reported as one of the most common causes of back pain, often related to altered spinous process morphology in T13-T18 and with a high prevalence in jumping and dressage horses due to the amount of ventroflexion required (Jeffcott 1980, Jeffcott 1979) However, in a lot of the cases we see, back pain is actually unrelated to the bone below it
 2. Kissing spine in horses. In this article we look at kissing spine in more detail, how the condition is traditionally diagnosed and methods used to help treat it. Kissing spine is thought to be the most common cause of back pain associated with horses. Similar to arthritis, the underlying cause of kissing spine is not fully understood
 3. Kissing Spines - could your horse be suffering in silence? What are kissing spines? The horse is often suffering due to chronic pain associated with the dorsal spinous processes of the thoracic spine. This is usually because the bony processes are close together, often rubbing together and sometimes overriding one another

Kissing spines, also known as over-riding dorsal spinous processes, refers to a condition where the dorsal spinous processes of the thoracic or lumbar spine make contact. Your horse's back has 18 thoracic vertebrae and five or six lumbar vertebrae What Causes Kissing Spine? Thoroughbreds, warmbloods, and performance horses tend to be diagnosed with kissing spines more than others.A poorly fitting saddle, improper training that allows the horse to carry itself improperly with their head up, back hollow, and little to the engagement of their core or hind end muscles Kissing Spines. Kissing spines or dorsal spinous process impingement may be sudden (provoked by a traumatic incident such as a fall) or insidious in onset, presenting as a progressive unwillingness to work or a deterioration in performance. In some cases the condition is a congenital defect but can present at any age

Kissing spine is a disease of the spine whereby the spaces between the upper dorsal processes of the vertebrate become reduced and the vertebrate actually touch, or 'kiss', causing bone to bone contact and in some cases damage to the ligaments within the spine which causes the horse great discomfort Kissing spines can be difficult to detect, due to the possibility that the horse won't show symptoms of it. A veterinary examination is absolutely crucial in identifying the presence of kissing spines. They will use an array of techniques to ensure that you are able to obtain an accurate diagnosis

Kissing Spines HästSverig

Debbie's horse. This video is unavailable. Watch Queue Queu Some horses that show signs of back pain are diagnosed with a condition known as kissing spines. The horse's thoracic spine (area between the withers and last rib) is made up of a number of individual vertebrae, each of which has a thin flange of bone protruding from its upper surface. These dorsal spinal processes can rub against each other as the spine flexes, causing pain and inflammation Kissing spines, or overriding spinous processes, are reported to be one of the most common causes of back pain in horses. Though back pain was originally described in the 1960s,. Kissing spines is an x-ray diagnosis, but whether a horse needs any treatment for it depends on whether they have back pain. When the bones start getting closer to each other, the tension is taken off the interspinous ligament, causing reaction in the bones and eventually fibrosis and loss of the ligament

Kissing Spines in Horses Equine Kissing Spine Horse

Recently I have been pondering the large amount of claims that we are seeing for kissing spines, or more correctly overriding dorsal spinous processes. Nearly everyone will know someone whose unfortunate horse has been diagnosed with this condition; some responding to medication, a lot requiring surgical intervention, and some unfortunately never returning to the original level of performance Prof. Dr. Walter Brehm, Direktor der Chirurgischen Tierklink an der Uni Leipzig, erklärt Symptome, Diagnostik und Therapien bei Kissing Spines Diagnosing Kissing Spines If a physical examination points to back pain in the thoracic spine area, radiographs (X rays) will help the veterinarian determine if those spines are kissing Rehabbing successfully from Kissing Spines is a marathon not a sprint! One size certainly does not fit all and it is very common to have problems along the way, there is no harm in taking a step back and doing more walking, hacking, lunging etc if your horse is still not happy going faster Kissing Spines. Case of dorsal spinous process impingement (kissing spines) The following video demonstrates a recent case of kissing spines seen at our clinic. Beware it is quite graphic. If time allows please read the text that follows. It will give you a more in depth understanding of the condition

Kissing spines (known as overlapping or impinging dorsal spinous processes) involves the bones along the spine from the withers to the point of the hip. With Kissing spine these bones have a smaller gap between them or are touching causing pain Hittade en bra artikel om Kissing Spine på häst. Kissing spines hos häst ===== En vanlig diagnos i samband med ryggbesvär hos hästar är överridande tornutskott eller så kallade kissing spines. Alla hästraser, kön och åldrar kan få kissing spines. Vid denna sjukdom ses förändringar i bröst- och/eller ländkotornas tornutskott

Royne Zetterman: Folk är livrädda för kissing spines

 1. CASE STUDY: Kissing Spines. April 4, 2017. Share this post. I've owned Elle since she was 10 months old. Elle was lightly backed as a four year old, by myself, and then turned away for the winter. As a five year old she was started back in work well but then wasn't happy when asked for canter, both on the lunge and ridden
 2. This video is taken from the April 2016 episode (https://www.youtube.com/watch?v=9BK_-qe9EGE) of SmartPak's Ask the Vet video series featuring SmartPaker Sar..
 3. Kissing Spines - also known as Spinal Crowding Syndrome. Both horses in the photo below have kissing spines. The top one looks like the classic picture of a back that may have kissing spines, the bottom one has a back that looks better than many horses I see that are out competing at local shows and he also has kissing spines
 4. Kissing spines in horses. Everything you need to know about kissing spines in horses. This condition of the vertebrae and spinous processes can create considerable back pain for your horse, and you do have several options on how to help your horse be comfortable

Video: Bra övningar för hästens rygg - Agria Djurförsäkrin

Lyckad operation av kissing spines. I april 2015 kom Caroline in till en av Strömsholms ortopedspecialister Ulrika Norell Lundén eftersom hon kände ett motstånd i ridningen med sin häst Cactus. Trots 3 års varierande träning utvecklades inte Cactus enligt förväntan utan så fort lite mer samling krävdes tog det stopp Hur uppkommer Kissing spines? Antagligen av flera orsaker men en teori är fel hållning. Dvs, hästens muskler som håller upp ryggraden sträcker sig från bogen till rumpan och dom flesta går över flera leder. Om någon av delarna skulle få problem betyder det för hästen en liten sänkning i ryggen, vilket i sin tu Moorcroft has a lot of experience of Kissing Spines in horses, an unfortunate skeletal back problem that many racehorses suffer from. We have written an article which you will hopefully find informative and we have plenty of experience at the Centre with equine rehabilitation following kissing spines surgery Baastrup syndrome (also referred to as kissing spines) results from adjacent spinous processes in the lumbar spine rubbing against each other.This causes hypertrophy and sclerosis. Patients typically report focal midline pain and tenderness relieved by flexion and aggravated by extension Varför hästar får kissing spines finns det olika teorier om, ärftlighet finns säkert med i bilden, liksom felaktig belastning av ryggen under ridning. Det är inte heller alla hästar som lider av åkomman, trots att röntgenplåtar visar att de har den

Kissing spines is characterized as Grades 1 through 5, with 5 being the worst. Faith's mare has Grade 4 kissing spines, or severe overriding, which makes it virtually impossible to insert a. The kissing spines occurred between the 11 th thoracic vertebrae and the 2 nd lumbar vertebrae. The average number of kissing spines per horse was 3.9 with the median number at 4. Twenty-three horses had 5 or more spinous processes involved, while 38 horses had 2 to 4 involved Tillståndet kallas Kissing Spines och är otroligt smärtsamt för hästen. Om du har en häst som svankar så gör den iallafall den tjänsten att inte spänna in den eller att med våld försöka bända in halsen på det. Försök få den att sluta svanka genom att själv sluta svanka Till exempel kan en stor del av friska och välmående hästar ha kissing spines eller lösa benbitar. Existensen av dessa är inte nödvändigtvis lika med problem. Att säljaren friskriver sig ska istället mynna ut i att köparen på ett eller annat sätt kontrollerar saken och genom en veterinär får information om det är att betrakta som ett problem eller om det rör sig om en mer. My horse Knight has significant kissing spines. I found this out on his 11th birthday. This is why he's had time off for the last several weeks as we tried to rule out various issues and attempt pain management treatments. There are so many twists and turns in this story line that I'm not sure Read More about The Worst Possible Kiss for Your Horse: Kissing Spines

Kissing Spine rehab following surgery or diagnosis will be an emotional rollercoaster with one step forward followed by five steps back. Here are some top tips to consider before you start your Kissing Spine rehab journey from Harry Hall One Club member Kaylie Perring treatment for kissing spines Once Kissing Spines has been diagnosed by your vet via the use of X-rays, Radiographs and Scans, treatment will most likely take some of the following forms. Corticosteroid Injections - the corticosteroid is injected deep into the area of pain and forms a nerve block Kissing spines may affect up to 40% of horses. This painful condition occurs when the dorsal spinous processes (DSPs) (the thin bones that project upward from the vertebra of the horse's spine) are touching or kissing

Fysioterapi och rätt träning istället för operation Ridspor

Kissing Spine seems to be all too common today with so many horses diagnosed. We caught up with Clara Kavanagh about her horse Chili, who is currently in rehabilitation following 'the ligament snip', as she explains his symptoms & diagnosis, her decision and the recovery Acquired kissing spines are the ones with which we need to be concerned. They occur due to lack of muscle tone. When you examine a picture of a horse's spine, you can see there is not much room between any of the spinous processes in his back Kissing spines most commonly occurred between T15 and T18, which is roughly where the seat of the saddle is in the ridden horse. The median number of vertebrae involved in the painful horses was four Kissing spines (häst) Tis 10 jan 2006 11:48 Läst 228 gånger Totalt 5 svar. Little­angel8­1 Visa endast Tis 10 jan 2006 11:48.

Kissing spines är en relativt vanlig diagnos bland hästar med ryggproblem. Denna sjukdom innebär förändringar av kotornas tornutskott i bröstryggen och/eller ländryggen. Tornutskotten ligger då närmare varandra än normalt eller så har kotornas bentäthet ökat/minskat Kissing spine is most often seen in the rear vertebrae of the horse or pony's thorax. The confirmation of the diagnosis of kissing spine, which show that it is the contact of the spines of the back causing the pain, can be proven by the injection of a local anaesthetic into the space between the bones

Treating kissing spine. Once the horse is diagnosed and it's confirmed that they're suffering from kissing spine the treatment can begin. In the early stages, a period of rest will give relief, but the problem often returns when the horse is being ridden again. A course of physiotherapy is then often tried to help solve the issue Kissing spine is unfortunately a relatively frequent problem with very few medical solutions. One is invasive surgery, with all the risks related to surgery. The other is injections which might provide transient relief but do not cure the problem nor teach the horse to live with the abnormality ODSP (Kissing Spine) Surgery Information Over riding or impinging dorsal spinous processes, (colloquially known as Kissing Spines), can be a cause of back pain in the horse. In this condition the normal spaces between the spinous processes of the horse's vertebral column are reduced and in some horses pain can arise from the bone-to-bone contact and disruption to the ligament between. Pain associated with kissing spines was relieved for up to three years in 95% of the horses available for follow up in Dr. Coomer's study using this technique. (Horses were only followed for 3 years so relief can be longer) Long-Term Prognosis: EXCELLENT SWB är en rikstäckande avelsorganisation med syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar. Swedish Warmblood är internationellt konkurrenskraftiga i hoppning, dressyr och fälttävlan. Svenska varmblod i världsklass produceras av våra SWB-uppfödare

Kissing Spines Djurmassage Malm

Liz rehabbed her horse Larry after kissing spine surgery with the Equiband System. Read on to see how she got on After getting the devastating news the my dear horse Larry had Kissing Spines , needed surgery and some very intensive rehabilitation if he was going to make it I began researching how to do it kissing spine historier Fick igår reda på att min häst har kissing spine. Har både hört gott och ont om det. Men ni som har det på era hästar eller haft hästar som har det, berätta gärna, vad gjorde hästen, kunde den ridas normalt igen, osv osv

Kissing Spines School of Veterinary Medicin

 1. Diagnosen kissing spines kan enklas beskrivas med att det föreligger en onormal kontakt mellan tornutskotten i hästens bröst- och ländrygg. Tornutskotten skall normalt ej vara i kontakt med varandra. Hos en del individer föreligger kontakt mellan tornutskotten och i anslutning till detta sekundära skelettförändringar av varierande grad
 2. Fact Sheet: Kissing Spines in Horses The name might sound romantic, but in reality kissing spines often cause heartbreak and bring nothing but pain. Find out if this condition is the cause of your.
 3. Kissing spines, or Overriding Dorsal Spinous Processes (ORDSP), often causes back pain that in turn, manifests in poor performance for the horse. In horses with kissing spines, the spinous processes (sections of bone attached to the vertebrae) are too close together and may impinge on each other, causing pain
 4. Kissing spines is a painful condition for those suffering from it. Here, vet David Rutherford from Fellowes Farm Equine Clinic explains more about the condition and the different treatment options available.. The term 'Kissing spines' is a term used to describe a condition where the pieces of bone that project upwards from a horse's back bone (the dorsal spinous processes, or DSPs.
 5. Kissing spine is often an effect of the natural asymmetry and improper training and riding. Because of improper riding and training the horse will remain out of balance, therefore the back will stiffen and this might lead to kissing spine

Kissing spines in horses Horse & Hound veterinary librar

 1. Kissing spines, an impingement of the dorsal spinous processes, may be a major component in sore backs in horses. The condition is defined by the tops of the bones of the spinal column being too close together. It is usually considered a congenital problem, meaning it has been there since the birth of your horse.   Diagnosis requires x.
 2. Hur rehabilitera efter kissingspines operation eller
 3. Hopp för hästar med Kissing Spines - Busenkelt
 4. kissing spines Ridspor
 5. Kissing spines försäkring — behandlingen vid kissing
 6. Kissing spines - too close for comfort Horse and Ride
 7. Baastrup's sign - Wikipedi

KS, Kissing spines - Alternative Health Work

 1. Kissing Spines in Horses - Kentucky Equine Researc
 2. Veterinären.nu - kissing spines
 3. Kissing spine Ridsport iFoku
 • Sommarkurs keramik 2017.
 • Neogen skincare.
 • Hindu concepts.
 • Gratis musik app android.
 • Kroppsfixerad synonym.
 • Abelni forum.
 • Cos sin enhetscirkeln.
 • Flyg till wien från skavsta.
 • Schermaschine für kleine hunde.
 • Femte sjukan vuxen utslag.
 • James blake beyonce.
 • Birth chart calculator.
 • Namnförslag tjej.
 • Resteamet ullared.
 • Vanitas bekleidung.
 • Deutsche schauspieler männlich zdf.
 • Studentenwohnheim dortmund internet.
 • Containerdykning sverige.
 • 90er party regensburg heute.
 • Duschslang med munstycke.
 • Pilfink vs gråsparv.
 • Röd kulör.
 • Panikångest clarks modell.
 • Grand seiko watch.
 • Franskt lantkök.
 • Verklig huvudman eu direktiv.
 • Marine bears kennel.
 • Clas ohlson nintendo switch.
 • Wiki lzzy hale.
 • Let's dance 2010 deltagare.
 • König & partner aachen.
 • Högskoleprovet tips.
 • Intramolekylära bindningar styrka.
 • Aktivitetsbok baby.
 • Fabio testi quanti figli ha.
 • Brot schimmelt im brotkasten.
 • Hur mycket ingefära ska man äta varje dag.
 • Sveriges minsta kommuner.
 • Rodel sverige os.
 • Ss 4551201 t1.
 • Ankliv dvd.