Home

Gabapentin fass vårdpersonal

FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer Användning av kakor Gabapentin 1A Farma kan orsaka en allvarlig eller livshotande allergisk reaktion som kan påverka din hud eller andra delar av din kropp såsom din lever eller blodceller FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Användning av kakor på Fass.se. På Fass.se använder Lif och våra leverantörer kakor för att säkerställa att webbplatserna fungerar som de ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna Gabapentin är klassad som ett säkert läkemedel. Emellertid kan det interagera med vissa andra läkemedel, såsom hydrokodon, vilket leder till svåra biverkningar. Ge alltid din läkare fullständig information om din medicinska historia, samt lämna uppgifter om vilka läkemedel du tar för närvarande, så att läkaren kan avgöra om det är säkert för dig att ta Gabapentin

Gabapentin 1A Farma - FASS Allmänhe

Behandling med läkemedlet Gabapentin Mekanism: Gabapentin minskar nervsystemets överföring av smärtimpulser. Preparatet är inte vanebildande. Biverkningar: • I låga doser är biverkningar ovanliga. • Biverkningar är mest uttalade första 2-3 veckorna och brukar sedan avta Gabapentin (kemiskt namn 1-(aminometyl)cyklohexanättiksyra [1]) är ett antiepileptikum som används vid epilepsi och smärtsam diabetesneuropati.Det är en GABA-analog; däremot agerar den inte på GABA-receptor utan inhiberar specifika kalciumkanaler.Det marknadsförs under varunamnen Neurontin. Den förskrivs också vid ångest och Willis-Ekboms sjukdom Detta är något bättre än för gabapentin (NNT 5 - 6). Effekten av såväl pregabalin som gabapentin förefaller blygsam om man jämför med förstahandsläkemedlet vid neuropatisk smärta (amitriptylin) som har ett NNT mellan 1,2 - 1,5 för DNP och mellan 1,7 - 3,1 för PHN enligt en Cochraneöversikt från 2005 Fass är läkemedelsbranschens samlade förteckning över läkemedel och produceras av branschorganisationen LIF - de forskande läkemedelsföretage Läs mer på www.fass.se Om symtom vid artros; Tips och råd till dig som använder Artrox® För apoteks - och vårdpersonal; Rapportera biverkningar ; Webbkarta Gabapentin, som jag tar sedan en vecka tillbaka har bra effekt på smärtan och jag. Jag har ätit gabapentin i snart ett halvår mot nervsmärta, större delen av det i maxdos dessutom. Då jag blev mer eller mindre akut sjuk så hade jag ingen tanke på biverkningar (jag skulle ha tagit i princip vad som helst de kastade på mig för att jag desperat ville att det jag upplevde skulle försvinna) utan det är först nu i efterhand som jag faktiskt läst bipacksedeln

FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinäre FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Rörelsesjuka. Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett Barn 6-12 år: ½ tablett Postafen har inte undersökts i kliniska studier på barn.. Vid rörelsesjuka ges dos en 1 timme före avresa och därefter var 12:e timme om resan varar längre än 12 timmar.. Illamående och kräkningar, exempelvis postoperativt. Gabapentin. Fara-P-B-T-Risk Kan ej uteslutas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Referenser. Fass.se för vårdpersonal; Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm. Reviderat datum. 2018-11-15. Om tjänsten

* Antiepileptika Gabapentin och Pregabalin. Förstnämnda har indikationen vid perifer NeP men har även effekt mot central. Gabapentin 300 mg x 1 första dagen med upptrappning 1 tabl./dag till 300 mg x 3. Därefter vb successiv upptrappning med 300 mg var 3:e dag till max 1200 mg x 3. Effekten utvärderas efter 3 veckor Hej, jag tar Gabapentin ca 1200mg uppdelat på 3 doser dagligen. Har använt medicinen i ett halvår med ett avbrott på ca 1 månad. Har också Tramadol (retard). Jag vet inte vad jag ska säga om Gabapentin faktiskt. Kanske blivit lite bättre men känns ändå som Tramadol är den verkliga smärtlindraren av dessa två FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Cookies Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida - t ex språk, version och statistik - för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Ska inte användas samtidigt som eller inom 14 dagar efter utsättning av monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (se avsnitt Interaktion er).. Andningsdepressio Fass är läkemedelsbranschens samlade förteckning över läkemedel och produceras av branschorganisationen LIF - de forskande läkemedelsföretagen. Innehållet är baserat på myndighetsgodkänd produktinformation och anpassat till allmänhetens och vårdpersonals olika behov. Appen Fass Vårdpersonal finns som alternativ för dig som i din yrkesroll behöver ha tillgång till Fass-texter.

FASS Vårdpersonal - Startsid

Gabapentin Actavis: Rx, F hård kapsel 100 mg, 300 mg och 400 mg. Gabapentin är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 års ålder.Gabapentin är indicerat som monoterapi vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Täckande förband som man lägger över ett sår för att hindra att såret kommer kontakt med omgivande luft Läkemedlet Gabapentin Actavis rekommenderas av 10 personer och rekommenderas inte av 17 personer och har därmed ett genomsnitt på 2 poäng. Andra har använt Gabapentin Actavis mot Nervsmärtor i foten. Användarberättelser (Erfarenheter och biverkningar

Gabapentin is used to treat epilepsy.. It's also taken for nerve pain. Nerve pain can be caused by different illnesses, including diabetes and shingles, or it can happen after an injury.. Occasionally, gabapentin is used to treat migraine headaches.. Gabapentin is available on prescription Risken för beroende och missbruk förefaller vara högre än för gabapentin. Pregabalin är narkotikaklassat. Startdos 25-150 mg per dygn. Upptrappning enligt FASS eller, när försiktigare upptrappning bedöms nödvändig, se upptrappningsschema (Patientinformation). Högsta tolererade dos är vanligen inom området 300-600 mg/dag Enbrel ® på fass.se. Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se. Samarbetspartners: Om oss Bipacksedel Produktresumé FASS Campral Merck Enterotablett 333 mg (vit, bikonvex tablett, präglad 333 på ena sidan) Aktiv substans: Akamprosat ATC-kod: N07BB03 Utbytbarhet: Utbytbara läkemedel Medel vid alkoholism Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen Delbarhetsinformation Denna text är avsedd för vårdpersonal This is Fass produktsidan Vårdpersonal by Fass on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them

BAKGRUND Neuropatisk smärta definieras som smärta orsakad av sjukdom eller skada som påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Den svenska termen är nervsmärta. Lågt räknat bedöms 100 000 individer i Sverige ha neuropatisk smärta. Flera studier talar för att prevalensen är betydligt högre eftersom tillståndet neuropatisk smärta anses vara underdiagnosticerat.Man skiljer på. Spektramox® - FASS Vårdpersonal http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20000616000313[2018-04-19 11:07:11] 45 mg/6,4 mg per kg per dag hos barn under 2 år För vårdpersonal är det ofta svårt att veta vilka tabletter och kapslar det gäller. Tidigare fanns broschyren Sväljes hela, som gavs ut av Apoteket AB, men sedan 2013 har den inte uppdaterats. På Fass.se finns delbarhetsinformation för många läkemedel men upplysning om ifall läkemedlet kan krossas saknas ofta Handla Gabapentin Rivopharm filmdragerad tablett 600 mg hos Apoteket - Råd online och noga utvalda hälsoprodukter. Handla online eller i buti Gabapentin may cause vision changes, clumsiness, unsteadiness, dizziness, drowsiness, sleepiness, or trouble with thinking. Make sure you know how you react to gabapentin before you drive, use machines, or do anything else that could be dangerous if you are not alert, well-coordinated, or able to think or see well

BAKGRUND Restless legs syndrome/Willis-Ekbom Disease (RLS/WED) orsakar sensoriska fenomen, oftast i nedre extremiteterna och ungefär 80 % av de drabbade har även motoriska symtom. Sömnen är ofta störd och återhämtningen försämrad. Sjukdomen är en symtomdiagnos, och misstänks ha flera bidragande uppkomstmekanismer.Prevalensen är hög och rapporteras ligga mellan 5-15 % i den. Download Fass Vårdpersonal apk 2.1.6 for Android. Fass for health professionals works without internet connection Xolair ® på fass.se. Informationen här vänder sig endast till sjukvårdspersonal. Ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé finns på fass.se FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Medicinsk term för inflammation i levern. Hepatit delas in i olika typer beroende på vad som orsakat inflammationen

Gabapentin - Dokteronline

Pamorelin ® på fass.se. Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. För läkemedel finns ytterligare information inklusive erforderliga varningsföreskrifter, begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se. Samarbetspartners Läs på fass.se så får du en massa info. De är dock relativt lika, men blev mer påverkad av gabapentin än jag blev av lyrica, mer yr och dålig balans, så var tvungen att sluta med den. Tyckte du lyrican hjälpte mot din ångest? Anonym (op) Visa endast Mån 21. Information Sanofi diabetes för vårdpersonal insulin.se. begränsningar i användning och datum för översyn av produktresumé på fass.se Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation

FASS.SE produktinformation. Emgality ® på fass.se. För vårdpersonal: Skicka filmlänk till patienten. Informationen här vänder sig till patienter som fått detta läkemedel eller hjälpmedel förskrivet på recept. Läs bipacksedeln inför behandlingen och följ läkarens ordination FASS FASS.se är Läkemedelsportalen där du har tillgång till aktuell läkemedelsinformation eftersom läkemedelsbeskrivningarna uppdateras praktiskt dagligen. Förutom aktuell läkemedelsinformation hittar du här också en läkarbok och information från flera av Sveriges patientorganisationer. Fass.se är indelad i tre avdelningar, Fass för allmänheten, Fass för förskrivare och Fass. Fass distribueras via webbplatsen www.fass.se, den mobilanpassade versionen mobil.fass.se samt apparna Fass Vårdpersonal och Fass Veterinär. Get it for FREE in the App Stor Personal e-tjänster Loading..

Gabapentin. In the US, Gabapentin (gabapentin systemic) is a member of the drug class gamma-aminobutyric acid analogs and is used to treat Alcohol Withdrawal, Anxiety, Benign Essential Tremor, Bipolar Disorder, Burning Mouth Syndrome, Carpal Tunnel Syndrome, Cluster-Tic Syndrome, Cough, Diabetic Peripheral Neuropathy, Epilepsy, Erythromelalgia, Fibromyalgia, Hiccups, Hot Flashes, Hyperhidrosis. Här hittar du som är vårdpersonal all viktig information om våra produkter samt möjligheten att beställa direkt i vår e-shop Fass-supporten har följande ordinarie öppettider: Mån-Fre 09.00-16.00 (lunchstängt 12-13) Dag före röd dag 09.00-12.00 Midsommar till 1 augusti 09.00-12.00. Medicinsk användning. Aldosteronantagonister används vid hypertoni och som kombinationsterapi vid hjärtsvikt.. Biverkningar. De vanligaste biverkningar är hyperkalemi (9 %) samt sjukdomar i reproduktionsorgan och bröstkörtel. Andra vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, matsmältningsbesvär, diarré, trötthet och sömnighet Här hittar du alla våra blanketter som kan underlätta vardagen för dig som jobbar inom vård och företag

Gabapentin - Wikipedi

Jag behöver hitta vetenskapliga artiklar, hur gör jag? Se våra söktips, eller skicka en sökfråga till biblioteken.. Hur skaffar jag lånekort? Du fyller i en lånekortsansökan som du hittar via Mina lån på vår förstasida. Innan du kan börja låna måste du visa upp giltig id-handling Definition. Involuntära (ofrivilliga) rörelser (= hyperkinesi). Orsak. Essentiell tremor; utan känd bakomliggande orsak, debut efter 40 års ålder, hereditet i 50 % av fallen.Fysiologisk tremor; accentueras vid affekt inkl. stress samt vid kyla.Parkinson (grovvågig pillertrillartremor).Senil tremor; (kan vara av Parkinsonlik karaktär eller som en sent debuterande essentiell tremor) Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Sjukdomsförloppet rapporteras lyckligtvis ha varit kort och medicinering sattes in av vårdpersonal ombord.; Fokus har legat på att vårdpersonal måste lära sig att visa respekt och empati.; Landet har en stor brist på utbildad vårdpersonal och många av läkarna och sjuksköterskorna är danskar Heracillin tillhör antibiotikagruppen penicilliner och är förstahandsvalet vid behandling av främst hud- och mjukdelsinfektioner Gabapentin som finns i Gabapentin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Hur du använder Gabapentin . Epilepsi, rekommenderad dos är: Vuxna: Din läkare kan öka dos en stegvis. Startdosen är i allmänhet mellan 300 mg och 900 mg per dag

Fass.se för vårdpersonal; Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljön, 2005-2012. Trossa AB På uppdrag av Stockholms läns landsting. 2014. Stockholm Vatten Välkommen att kontakta oss på Apoteket. Här har vi samlat adresser, telefonnummer och e-post till samtliga våra enheter

Måttlig effekt med gabapentinanalogen pregabalin vid

 1. nesproblem, bristande motorisk koordination, muntorrhet, problem med synen, viktökning
 2. Fass.se för vårdpersonal; Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm. Reviderat datum. 2019-01-24. Om tjänsten. Aktuellt. Förord. Källor för databasen. Klassificering. Referensgrupp. Kontakta oss. Uppdateringar [Helena Ramström 2019-01-23] Finns Fass-info från Sanofi. Ingen assessment report. Ändrat riskbedömt.
 3. FASS för vårdpersonal Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare hos patienter som genomgår endoskopi, SGF Nationella Riktlinjer, 2014. Title: Utsättning av antikoagulantia inför ingrepp Author: Catrina Sjögren Created Date
 4. Gabapentin showed additional properties when used in vivo due to gabapentinoids having an alternative mechanism of action (Gee et al., 1996; Field et al., 2004). Figure 1. A 2D model of the molecular structure of a) gabapentin and b) the endogenous signal substance GABA, which gabapentin was constructed as an analogue of (Peck, 2015)
 5. Här hittar du material att beställa för vårdpersonal och patienter. Fyll i antal exemplar och önskad leveransadress i formuläret nedan så skickar vi snarast materialet till er
 6. Dr Ingela Nilsson Remahl är överläkare vid neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vid sidan av sitt patientarbete leder hon en forskargrupp vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, på Karolinska Institutet och forskar om neurovaskulär huvudvärk och bl.a. om Hortons huvudvärk
 7. och som är godkänt för behandling av ADHD hos vuxna i Sverige [1].. Tidigare var Elvanse endast godkänt för behandling av barn och ungdomar, samt ungdomar som fortsätter sin behandling in i vuxen ålder, men i mars 2015 blev Elvanse också godkänt för.

Gabapentin fass vårdpersonal - fass

 1. Gabapentin Övriga droger. Som stand-alone drog är inte neurontin så mycket att hänga i julgran, vid något tillfälle satte jag säkert i mig 2500mg, visst blev jag skön och jag vinglade rätt gott och hade svårt att prat och lullade runt i lägenheten och jag kände mig mysig, men jag hade hellre rökt en stadig holk. Däremot är det rätt shysst att blanda med lite alkohol och cannabis
 2. imerar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte.Förbandet är tillverkat i silikon, som har en bevisat positiv effekt på hypertrofa ärr och keloider. Om förbandet används för prevention bör patienten bära det under 2-6 månader, beroende på ärrets tillstånd
 3. Teva's ESG progress report 2019. Utforska vår Environmental, Social & Governance rapport som återspeglar Tevas ansträngningar för att förbättra hälsan för patienter och samhällen och leda en ansvarsfull verksamhet
 4. Medinet Schema är ett webbaserat schemaläggningsverktyg för vårdpersonal som är anpassat för både ordinarie- och jourverksamhet. Schemat skräddarsys efter just Er kliniks önskemål och förutsättningar, eftersom alla kliniker har olika behov
 5. Amilorid, salufört bland annat under handelsnamnet Midamor är ett läkemedel som typiskt sett används för att behandla högt blodtryck eller svullnad (ödem) orsakat av hjärtsvikt eller levercirros. [1] [2] Läkemedlet används ofta tillsammans med tiazid- eller loop-diuretika. [2]Läkemedlet tas via munnen. [1] Effekt ses efter cirka två timmar och håller i ungefär en dag
 6. Epiduo 0,1% / 2,5% gel. 45 g pump 258,21 kr, 60 g pump 344 kr. 1 g gel innehåller adapalen 1 mg (0,1%) och bensoylperoxid 25 mg (2,5%). Rx. D10AD53. Läkemedel för kutan behandling av acne vulgaris när komedoner, papler och pustler förekommer
 7. Att ge rätt information om våra behandlingsområden till patienter, anhöriga och vårdpersonal är en viktig del i vårt arbete med att förebygga och behandla sjukdomar. Allt material är producerat av Pfizer och godkänns innan det skickas ut. Hanteringen kan ta upp till 10 arbetsdagar, eller längre vid semestertid och större helger

Kropp&Själ - Gabapentin mot smärta Bukefalo

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal. Indikationer Nagelmykos utan engagemang av nagelmatrix. Kontraindikationer Överkänslighet mot amorolfin eller mot något hjälpämne. Dosering Efter omsorgsfull filning och rengöring av de angripna finger- och/eller tånaglarna (särskilt nagelytan) med bifogad Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer information och pris: www.fass.se Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver 200μg & 400μg, 200 doser. Rx. F. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad 2018-02-02. För fullständig information se www.FASS.s Receptfria Cernitol Novum Cernitol Novum har genomgått över 40 kliniska studier, vilket gör Cernitol Novum till det bäst dokumenterade växtbaserade läkemedlet vid prostataproblem. Sedan 1964 har Cernitol Novum en total användning som överstiger 1,8 miljarder dygnsdoser. En tablett tre gånger om dagen Tabletterna är dragerade, dvs. täckta med en glatt yta Airomir skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. SPC Juni 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Airomir tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se

Fakta för förskrivare - FASS Vårdpersonal

Elvanse - FASS Vårdpersonal

Postafen® - FASS Vårdpersonal

I Sverige erbjuder Mylan en bred och mångsidig portfölj med fler än 350 olika varumärken för olika typer av kunder, t ex detaljhandel och apotek, grossister, institutioner och vårdpersonal. Vår strävan är att genom en stark plattform av produkter, kunskap och resurser kunna bidra till en bättre hälsa och därmed en bättre värld Om smärtan är mer attackvis förekommande kan gabapentin vara att föredra. Inled med 100 mg till natten, öka var tredje dag till den dos som ger viss trötthet, stanna där. Stor interindividuell skillnad i dos! Om dessa åtgärder inte räcker skall smärtspecialist kontaktas för samråd! Nociceptiv smärta: Behandlas på sedvanligt sätt

Ditropan - FASS Allmänhet. Naproxen Mylan 500 Mg Fass. Köp generisk Ditropan Xl (Oxybutynin) online utan recept. Oxybutynin Mylan. Oxybutynin Recensioner - Apotek Omdöme: Online Apotek Hela boken re160902 by Erik Fredholm - issuu. 2013 Äldre och läkemedel. Läkemedelsboken Dalacin® - FASS Vårdpersonal. Fotballsreiser England. Fotballsreiser England. Fass Doxycyklin. Atarax : Costo del atarax, atarax 25 mg et grossesse, atarax Galáxia NGC 7793. Dalacin. Pfizer Kapsel, hård 150 mg (vit, 19 6,5, märkt. Lomir® - FASS Allmänhet. Kalciumantagonist Fass. RekLak_Binder1 - [PDF Document] Seminarium 1 - Fall - Olika fall - LÄG022 - StuDocu. Zigi Soho Onley Over The Knee Boots. Felodipin Mylan - FASS Vårdpersonal. Kalciumantagonist Fass. Köp Amlodipin Krka Tablett 5 mg Amlodipin 30 tablett. Nozinan® - FASS Vårdpersonal. Farmakogenetik. Nozinan «Mylan Healthcare Norge AS» - Felleskatalogen. Nozinan® - FASS Vårdpersonal. Appendix B: Evaluation set - Springer Static Content Server. Nozinan Fass. Topp 5 mkr 2008 - Apoteket Fass Vårdpersonal for Android - APK Download. PDF) Advertising Media and the Green Environmental Aspect. Love Explosion | Göteborgs Konsthall. Fass Veterinär on the App Store. Bästa Svenska Nätcasinon 2020 - Casinosafe. Heidi Pyykkönen Instagram. Argox Os Ix4 250

 • Klart.se ånge.
 • Gå med i tensta gospel.
 • Översättningsföretag göteborg.
 • St anton piste map.
 • Auto bausatz replica.
 • Invers funktion derivata.
 • Clark olofsson norrmalmstorg.
 • Jag vill ha en egen måne karaoke.
 • Proofing tools office 2016 swedish.
 • Nissan rogue gebraucht.
 • Globalknivar hemsida.
 • Fonzie.
 • Gratis dataspel på nätet.
 • Bruttolöneavdrag ögonoperation exempel.
 • Green mile.
 • All falls down lyrics kanye.
 • Hämta ut medicin till djur.
 • Vad betyder procentenhet.
 • Pitch perfect 3 free stream.
 • Intramolekylära bindningar styrka.
 • Hängande ljuslyktor.
 • Single in kassel.
 • Exact lediga jobb.
 • Hundraser för nybörjare.
 • Rengöra filter akvarium.
 • Narwhal unicorn.
 • Absolute hits 2003.
 • Knyta bärsjal större barn.
 • Döner bautzen.
 • Rumstermostat malmbergs.
 • Vad gör en förlagsredaktör.
 • Single in kassel.
 • Udo lindenberg konzerte 2018.
 • Deus ex pc.
 • Stödassistent utbildning stockholm.
 • Beachvolleyball nationalmannschaft frauen.
 • Crawford garageport montering.
 • Nathalie danielsson hund.
 • Hermione granger trollstav.
 • Braun hårklippare hc5050.
 • Johnny gosch.